• Vòi chậu Topy A5500

  Giá online: 1.911.000₫
  Giá thường: 1.950.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa hafale-HF-GI501

  Giá online: 8.624.000₫
  Giá thường: 8.800.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa hafale-HF-GC311

  Giá online: 6.370.000₫
  Giá thường: 6.500.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa hafele-HF-GC301

  Giá online: 8.624.000₫
  Giá thường: 8.800.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa hafele-HF-C240V

  Giá online: 2.646.000₫
  Giá thường: 2.700.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa hafele-HF-C211I

  Giá online: 5.782.000₫
  Giá thường: 5.900.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa hafele-HF-C201I

  Giá online: 6.762.000₫
  Giá thường: 6.900.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa hafele-HF-C220I

  Giá online: 9.212.000₫
  Giá thường: 9.400.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa chén Schock SC-300- Màu Rouge

  Giá online: 13.435.800₫
  Giá thường: 13.710.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa chén Schock Wellius- Màu Polaris

  Giá online: 12.465.600₫
  Giá thường: 12.720.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa chén Schock Wellius- Màu Ner

  Giá online: 12.171.600₫
  Giá thường: 12.420.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa chén Schock Wellius- Màu Chrome

  Giá online: 11.230.800₫
  Giá thường: 11.460.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa chén Schock Arcada-Màu Puro

  Giá online: 11.426.800₫
  Giá thường: 11.660.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa chén Schock Arcada - Màu Chrome

  Giá online: 10.201.800₫
  Giá thường: 10.410.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa chén Schock Piega Pull Out- Màu Magma

  Giá online: 10.280.200₫
  Giá thường: 10.490.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa chén Schock Piega Pull Out

  Giá online: 10.280.200₫
  Giá thường: 10.490.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa carysil G-2811

  Giá online: Liên hệ
  Giá thường: Liên hệ
  Giá rẻ
 • Vòi rửa carysil G-0585

  Giá online: Liên hệ
  Giá thường: Liên hệ
  Giá rẻ
 • Vòi chậu Topy A305

  Giá online: 1.323.000₫
  Giá thường: 1.350.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi chậu Topy A4300

  Giá online: 2.450.000₫
  Giá thường: 2.500.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi chậu Topy A304-A2855

  Giá online: 4.900.000₫
  Giá thường: 5.000.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi bếp cắm chậu nóng lạnh A5300

  Giá online: 2.058.000₫
  Giá thường: 2.100.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi chậu Topy A304-11

  Giá online: 2.793.000₫
  Giá thường: 2.850.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi chậu Topy A304-A55

  Giá online: 5.782.000₫
  Giá thường: 5.900.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi chậu Topy A2852

  Giá online: 2.744.000₫
  Giá thường: 2.800.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi chậu Topy A77

  Giá online: 3.136.000₫
  Giá thường: 3.200.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi chậu Topy A99

  Giá online: 5.390.000₫
  Giá thường: 5.500.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi chậu Topy A66

  Giá online: 4.900.000₫
  Giá thường: 5.000.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi chậu Topy A88

  Giá online: 6.664.000₫
  Giá thường: 6.800.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi chậu Topy A5368

  Giá online: 4.214.000₫
  Giá thường: 4.300.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa bát Franke PT 232C

  Giá online: 16.571.800₫
  Giá thường: 16.910.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa Franke Maxxis Doccia PT291C

  Giá online: 13.279.000₫
  Giá thường: 13.550.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa bát Franke PT 803B

  Giá online: 10.309.600₫
  Giá thường: 10.520.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa bát Franke CT331C

  Giá online: 8.624.000₫
  Giá thường: 8.800.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa Franke mạ crom CT304C

  Giá online: 2.930.200₫
  Giá thường: 2.990.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa bát Franke RT505

  Giá online: 2.587.200₫
  Giá thường: 2.640.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa 3 đường nước ARGO G-2466

  Giá online: 6.860.000₫
  Giá thường: 7.000.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Blanco Mida Alu Metallic

  Giá online: 2.665.600₫
  Giá thường: 2.720.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Blanco Mila Chrome

  Giá online: 3.136.000₫
  Giá thường: 3.200.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Blanco Linus-S Jasmine

  Giá online: 9.172.800₫
  Giá thường: 9.360.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa bát Teka ARK 938

  Giá online: 6.762.000₫
  Giá thường: 6.900.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa bát VTK 938

  Giá online: 6.350.400₫
  Giá thường: 6.480.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Blanco Linus-S Alu Metallic

  Giá online: 9.172.800₫
  Giá thường: 9.360.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa bát IN 995 Chrome

  Giá online: 3.283.000₫
  Giá thường: 3.350.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Blanco Linus-S Champagnes

  Giá online: 9.172.800₫
  Giá thường: 9.360.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa bát tích hợp RO Santary VRO-866

  Giá online: 5.390.000₫
  Giá thường: 5.500.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Teka IN 995 BLACK

  Giá online: 3.606.400₫
  Giá thường: 3.680.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa bát ARK 939

  Giá online: 8.222.200₫
  Giá thường: 8.390.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa bát Teka MT EXTRAIBLE

  Giá online: 4.792.200₫
  Giá thường: 4.890.000₫
  Giá rẻ
 • VÒI RỬA BÁT ĐÁ BLANCO BLANCOMIDA ANTHRACITE

  Giá online: 2.665.600₫
  Giá thường: 2.720.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa chén Argo i-2451

  Giá online: 2.601.900₫
  Giá thường: 2.655.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi đá Carysil Argo G-S550P

  Giá online: 6.129.900₫
  Giá thường: 6.255.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi đá Carysil Argo G-0555P

  Giá online: 6.570.900₫
  Giá thường: 6.705.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi đá Carysil Argo G-2551

  Giá online: 3.920.000₫
  Giá thường: 4.000.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi đá Carysil Argo G-2411

  Giá online: 3.483.900₫
  Giá thường: 3.555.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa TEKA FO 915

  Giá online: 5.360.600₫
  Giá thường: 5.470.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa TEKA AUK 913

  Giá online: 4.655.000₫
  Giá thường: 4.750.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Matteo

  Giá online: 1.421.000₫
  Giá thường: 1.450.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa bát Antonio

  Giá online: 1.875.720₫
  Giá thường: 1.914.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát LUCA

  Giá online: 2.969.400₫
  Giá thường: 3.030.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Blancolinus-s Chrome

  Giá online: 8.526.000₫
  Giá thường: 8.700.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Blanco Linus-S Anthracite

  Giá online: 9.172.800₫
  Giá thường: 9.360.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Blancomida Champagnes

  Giá online: 2.665.600₫
  Giá thường: 2.720.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát KAPPA

  Giá online: 2.381.400₫
  Giá thường: 2.430.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa Blancofiness

  Giá online: 5.069.295₫
  Giá thường: 5.172.750₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa Blancoculina

  Giá online: 18.675.860₫
  Giá thường: 19.057.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa Blancomida Chrome

  Giá online: 2.254.000₫
  Giá thường: 2.300.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Blanco Linus-S Coffee

  Giá online: 9.496.200₫
  Giá thường: 9.690.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa bát Carysil KRP85268

  Giá online: 5.025.440₫
  Giá thường: 5.128.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa bát Blanco Grohe K7

  Giá online: 24.656.800₫
  Giá thường: 25.160.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi rửa bát Blanco Eve

  Giá online: 18.277.000₫
  Giá thường: 18.650.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Teka INX 914

  Giá online: 6.762.000₫
  Giá thường: 6.900.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Teka Elan/MW

  Giá online: 7.938.000₫
  Giá thường: 8.100.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Teka Elan/MX

  Giá online: 5.870.200₫
  Giá thường: 5.990.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Teka EXPRESSION

  Giá online: 5.282.200₫
  Giá thường: 5.390.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Teka MC 10 plus

  Giá online: 4.744.180₫
  Giá thường: 4.841.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Teka MC 10 plus pull out (higt)

  Giá online: 5.458.600₫
  Giá thường: 5.570.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Teka Cuadro

  Giá online: 5.801.600₫
  Giá thường: 5.920.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Teka MB2

  Giá online: 2.518.600₫
  Giá thường: 2.570.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Teka Kobe

  Giá online: 5.292.000₫
  Giá thường: 5.400.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Teka MB 2 pull out

  Giá online: 3.782.800₫
  Giá thường: 3.860.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Teka MB 2 pull out (high)

  Giá online: 3.968.020₫
  Giá thường: 4.049.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Teka ARES

  Giá online: 3.234.000₫
  Giá thường: 3.300.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Teka MF2

  Giá online: 1.645.420₫
  Giá thường: 1.679.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Teka MY 202

  Giá online: 8.731.800₫
  Giá thường: 8.910.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Teka Icon

  Giá online: 8.330.000₫
  Giá thường: 8.500.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Teka Icon black

  Giá online: 8.908.200₫
  Giá thường: 9.090.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Teka Frame

  Giá online: 4.860.800₫
  Giá thường: 4.960.000₫
  Giá rẻ
 • Vòi Rửa Bát Teka OS 201

  Giá online: 8.143.800₫
  Giá thường: 8.310.000₫
  Giá rẻ

Vòi rửa bát nhập khẩu cao cấp

Vỏi rửa bát là thiết bị không thể thiếu trong mỗi phòng bếp gia đình, hiện nay trên thị trường có rất nhiều kiểu dáng và tính năng khác nhau, không chỉ làm đẹp gian bếp mà còn trợ giúp công việc nội trợ thêm hiệu quả. Do vậy nên chọn mua vòi rửa bát thật kỹ khi cần thay đổi hoặc xây dựng nhà mới mới sẽ tạo thêm hứng khởi khi bạn vào bếp. Vòi rửa bát thường làm từ vật liệu như: inox, sứ, nhôm, thép không rỉ, đá, composite, gang tráng men… Phổ biến nhất hiện nay là thép không rỉ (inox), tạo cảm giác sạch sẽ, chịu va đập, dễ thay thế và nhiều kiểu dáng để lựa chọn. Tuy nhiên việc lựa chọn 1 chiếc vòi rửa bát phù hợp với gia đình không hề dễ chút nào, Bếp Đông Dương xin hướng dẫn các bạn cách chọn vòi tốt nhất, phù hợp nhất với ngôi nhà của bạn.

Vòi nước của bồn rửa chén thường có đầu cong và dài với khóa gạt (khác với khóa vặn của bồn rửa tay) và 2 nguồn nước nóng lạnh, ứng với thói quen ngâm rửa nước nóng và xả lạnh.Với loại có 2 chậu rửa, vòi có thể xoay và chọn vị trí xả nước. Vòi mới là loại có đầu xịt có thể rút ra khỏi ổ dùng như vòi xịt của nhà tắm để có thể với đến những vị trí xả xa hơn. Để phù hợp với bồn rửa, bạn nên chọn kích cỡ vòi tương ứng và tư thế van mở thoải mái.Vòi rửa phải phù hợp với kiểu dáng chậu rửa bát. Bạn cũng nên chú ý đến chất lượng của vòi. Những loại vòi rửa có van bằng đồng thau hoặc gốm cứng thường có độ bền cao.

Siêu thị Bếp Đông Dương chuyên nhập khẩu và phân phối Vòi rửa của các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Châu Âu như Teka, Cata,Hafele,blanco....Bếp Đông Dương xin cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chính hãng tuyệt đối, giá cả tốt nhất thị trường, dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp nhất, cùng với đội ngũ tư vấn và chăm sóc khách hàng tận tình sẽ giúp quý khách có những lựa chọn hoàn hảo cho căn bếp của mình.

 

Quý khách có thể đặt hàng online qua số :  

 

 Điện thoại: 04.3352.8868 - 3352.9699 - Mobile: 0936.916.918 - 0983.918.171

 

hoặc đến địa chỉ 248 Đường Láng và Số 1136 La Thành - Cầu Giấy - HN  để trực tiếp mua hàng. Dưới đây là danh sách các sản phẩm Vòi rửa bát tại Bếp Đông Dương.

Chia sẻ mạng xã hội

Các đối tác lớn: