• Tủ kho 5 tầng - 30 rổ STK9005T

  Giá online: 17.444.000₫
  Giá thường: 17.800.000₫
  Giá rẻ
 • Tủ kho 6 tầng - 36 rổ STK9006T

  Giá online: 18.620.000₫
  Giá thường: 19.000.000₫
  Giá rẻ
 • Tủ kho đa năng 6 tầng, 12 rổ inox STK4506TI

  Giá online: 9.996.000₫
  Giá thường: 10.200.000₫
  Giá rẻ
 • Tủ kho đa năng 6 tầng, 12 rổ mạ crome STK4506TC

  Giá online: 9.211.020₫
  Giá thường: 9.399.000₫
  Giá rẻ
 • Tủ kho đa năng 5 tầng, 10 rổ mạ crome STK4505T

  Giá online: 7.644.000₫
  Giá thường: 7.800.000₫
  Giá rẻ
 • Tủ kho đa năng 4 tầng, 8 rổ mạ crome STK4504T

  Giá online: 6.664.000₫
  Giá thường: 6.800.000₫
  Giá rẻ
 • Tủ kho 6 tầng inox hộp, đáy đặc 2 lớp STK4006TI

  Giá online: 8.472.100₫
  Giá thường: 8.645.000₫
  Giá rẻ
 • Tủ kho 5 tầng inox hộp, đáy đặc 2 lớp STK4005TI

  Giá online: 8.089.900₫
  Giá thường: 8.255.000₫
  Giá rẻ
 • Tủ kho 4 tầng inox hộp, đáy đặc 2 lớp STK4004TI

  Giá online: 7.644.000₫
  Giá thường: 7.800.000₫
  Giá rẻ
 • Tủ kho 6 tầng nan mạ crome - ray giảm chấn STK4006TC

  Giá online: 6.468.000₫
  Giá thường: 6.600.000₫
  Giá rẻ
 • Tủ kho 5 tầng nan mạ crome - ray giảm chấn STK4005TC

  Giá online: 5.586.000₫
  Giá thường: 5.700.000₫
  Giá rẻ
 • Tủ kho 4 tầng nan mạ crome - ray giảm chấn STK4004TC

  Giá online: 4.704.000₫
  Giá thường: 4.800.000₫
  Giá rẻ

Chia sẻ mạng xã hội

Các đối tác lớn: