• Tủ kho 5 tầng - 30 rổ STK9005T

  17.800.000 VND
 • Tủ kho 6 tầng - 36 rổ STK9006T

  19.000.000 VND
 • Tủ kho đa năng 6 tầng, 12 rổ inox STK4506TI

  10.200.000 VND
 • Tủ kho đa năng 6 tầng, 12 rổ mạ crome STK4506TC

  9.399.000 VND
 • Tủ kho đa năng 5 tầng, 10 rổ mạ crome STK4505T

  7.800.000 VND
 • Tủ kho đa năng 4 tầng, 8 rổ mạ crome STK4504T

  6.800.000 VND
 • Tủ kho 6 tầng inox hộp, đáy đặc 2 lớp STK4006TI

  8.645.000 VND
 • Tủ kho 5 tầng inox hộp, đáy đặc 2 lớp STK4005TI

  8.255.000 VND
 • Tủ kho 4 tầng inox hộp, đáy đặc 2 lớp STK4004TI

  7.800.000 VND
 • Tủ kho 6 tầng nan mạ crome - ray giảm chấn STK4006TC

  6.600.000 VND
 • Tủ kho 5 tầng nan mạ crome - ray giảm chấn STK4005TC

  5.700.000 VND
 • Tủ kho 4 tầng nan mạ crome - ray giảm chấn STK4004TC

  4.800.000 VND

Chia sẻ mạng xã hội

Các đối tác lớn: