• Thùng rác đôi ( 20L *2) không gắn cánh STR-20LA

  2.100.000 VND
 • Thùng rác đôi ( 20L*2), gắn cánh STR-20LC

  2.100.000 VND
 • Thùng rác đôi ( 18L*2), gắn cánh STR-18LC

  2.100.000 VND
 • Thùng rác đôi ( 15L*2), không gắn cánh STR-15LB

  1.980.000 VND
 • Thùng rác đôi ( 15L*2), gắn cánh STR-15LC

  1.980.000 VND
 • Thùng rác đơn inox 14L STR-14L

  1.250.000 VND
 • Thùng rác đơn inox - 8L STR-8L

  860.000 VND
 • Thùng gạo 15kg, 1 nấc lấy gạo STGA-14

  1.800.000 VND
 • Thùng gạo 15kg, 1 nấc lấy gạo cạnh STGA-23

  2.600.000 VND
 • Thùng gạo 18kg, 2 nấc lấy gạo STGA-18

  2.100.000 VND

Chia sẻ mạng xã hội

Các đối tác lớn: