• Giá treo y quầy bar inox bóng BJ001

  1.300.000 VND 1.300.000 VND
 • Giá treo ly quầy bar inox bóng BJ001B

  1.500.000 VND 1.500.000 VND
 • Giá treo ly quầy bar gắn trần tủ BJ004

  352.000 VND 352.000 VND
 • Giá treo ly quầy bar gắn trần tủ BJ005

  440.000 VND 440.000 VND
 • Giá chai rượu xoắn BJ006

  190.000 VND 190.000 VND
 • Giá chai rượu tròn BJ006E

  1.900.000 VND 190.000 VND
 • Giá cắm chai rượu vang BJ006B

  880.000 VND 880.000 VND
 • Giá trang trí rượu vang 4 tầng CWJ231

  1.100.000 VND 1.100.000 VND
Các đối tác lớn: