Để hạn chế mùi,khói và làm nhà bếp luôn thông thoáng, sử dụng máy hút mùi là giải pháp hoàn hảo nhất.Nên lựa chọn dòng máy hút mùi cao cấp vì các sản phẩm này được trang bị các tính năng hiện đại giúp hút mùi mạnh và ít tiếng ồn khó chịu.Tiêu biểu là thương hiệu Bosch và Siemens với các sản phẩm mới nhất được phân phối tại hệ thống siêu thị bếp Đông Dương đưới đây:

 • máy hút mùi EH-NAD90

  7.200.000 VND 7.990.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi EH-GRA90

  7.200.000 VND 7.990.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi EH-NAD70

  5.840.000 VND 7.490.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi EH-GRA70

  5.840.000 VND 7.490.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi EH-R106E9

  5.840.000 VND 7.490.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi EH-MOD70

  5.840.000 VND 7.490.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi EH-R501E7

  5.560.000 VND 6.190.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi EH-R107E7

  5.560.000 VND 6.190.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Siemens LI97RC540 

  17.600.000 VND 20.900.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Siemens LI67RC540

  15.600.000 VND 19.900.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Siemens LI67RC530 

  11.900.000 VND 13.800.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Siemens LI64MB520

  6.800.000 VND 8.900.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Siemens LB89585

  20.340.000 VND 24.600.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Siemens LB79585

  17.600.000 VND 22.600.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Siemens LB59584

  14.600.000 VND 18.900.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút Mùi Âm Tủ Cata TF-2003 SD - 600

  3.690.000 VND 4.400.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Arber AB-700D

  2.840.000 VND 3.550.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi Arber AB-700K

  2.920.000 VND 3.650.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi Arber AB-700G

  4.440.000 VND 5.550.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi Arber AB -700H

  4.760.000 VND 5.950.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Arber AB-700E

  4.680.000 VND 5.850.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi Arber AB-900G

  4.920.000 VND 6.150.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi Arber AB - 900F

  4.520.000 VND 5.650.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi Arber AB-700P

  4.720.000 VND 5.900.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi Arber AB - 700P

  8.160.000 VND 10.200.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi Arber AB- 700S

  11.600.000 VND 14.500.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi Arber AB-700T

  11.360.000 VND 14.200.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi Arber AB-700Z

  12.640.000 VND 15.800.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi Arber AB -700L

  5.760.000 VND 7.200.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi Arber AB-700U

  8.200.000 VND 10.250.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi Arber AB-700M

  5.760.000 VND 7.200.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi Aber AB-700Q

  7.630.000 VND 9.200.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi Arber AB-900X

  8.400.000 VND 10.500.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút Mùi Faster FS-3588C2-90cm

  4.990.000 VND 7.050.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút Mùi bếp Faster FS-3388C2 kích thước 70

  4.760.000 VND 6.000.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Abbaka AB-90PQ

  7.780.000 VND 9.300.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Abbaka AB-75PQ

  5.080.000 VND 6.980.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Abbaka AB-DELUX70

  5.410.000 VND 6.580.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi ABBAKA AB-C60B

  2.320.000 VND 2.780.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Abbaka AB-E70I

  2.380.000 VND 2.980.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Abbaka AB-6002SYP

  2.533.000 VND 3.480.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Abbaka AB-69S90

  9.990.000 VND 12.890.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Abbaka AB-Romantic 70

  3.750.000 VND 7.480.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Abbaka AB-DELUXE 90

  5.240.000 VND 6.680.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Abbaka AB-889 KM90

  6.200.000 VND 8.000.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Abbaka AB-70PQ

  7.800.000 VND 9.100.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi Abbaka AB-368KS90

  6.700.000 VND 8.700.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Abbaka AB-368KS70

  6.600.000 VND 8.500.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Abbaka AB-688 PM70

  4.300.000 VND 5.700.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Abbaka AB-688 Touch 70

  5.200.000 VND 6.600.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • MÁY HÚT MÙI FASTE WALL DECOR

  10.990.000 VND 12.950.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG FS 90E CLASSIC

  8.372.000 VND 9.850.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG FS – 90CG

  11.900.000 VND 14.000.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG FASTER FS – 70CG

  11.730.000 VND 13.800.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG FS 70 EFN

  12.410.000 VND 14.600.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • MÁY HÚT MÙI GẮN TƯỜNG FS 90 EFN

  12.580.000 VND 14.800.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Bosch DFM064W50

  6.350.000 VND 10.500.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Siemens LC98KA671 

  35.600.000 VND 42.800.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Siemens LC98BA572

  25.590.000 VND 32.800.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Siemens LC98BF542 

  18.600.000 VND 21.800.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Siemens LC67BE532

  13.600.000 VND 18.600.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Siemens LC67BC532

  12.800.000 VND 15.200.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Bosch DHI965V

  16.990.000 VND 19.600.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Bosch DWA067A50

  10.800.000 VND 19.500.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Bosch DWA097A50

  13.800.000 VND 21.600.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Bosch DWB077A50

  13.390.000 VND 17.580.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Teka NC - 980 

  12.100.000 VND 14.300.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Độc Lập Bosch DIB097A50

  22.890.000 VND 32.136.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Bosch DWA077A50

  12.600.000 VND 20.200.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút Mùi Độc Lập Bosch DIB091K50 cao cấp

  36.780.000 VND 49.810.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi Bosch DWK098G61

  26.680.000 VND 45.990.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi Bosch DWB097A50

  14.350.000 VND 20.890.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi Bosch DFS097K50 

  22.600.000 VND 28.800.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Bosch DWB098J50

  20.990.000 VND 41.600.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Teka CNL3 2002

  6.205.000 VND 7.300.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút Mùi Đức Bosch DWW077A50

  15.890.000 VND 19.068.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Kernau KCH 3375B

  10.500.000 VND 12.350.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Kernau KCH 3260 B

  9.510.000 VND 11.190.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka CNL1 3000

  5.530.000 VND 8.500.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi Bosch DFS067K50

  19.800.000 VND 25.890.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Bosch DWB097E51

  17.390.000 VND 29.590.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Cata SELENE 70

  10.450.000 VND 12.300.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút Mùi Bosch DWB097E50 chính hãng

  19.590.000 VND 32.000.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Bosch DWK09G660

  22.680.000 VND 37.600.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Teka DVT 785

  19.250.000 VND 22.649.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Cata MIDAS 70 BK

  7.000.000 VND 8.000.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Cata TF 2003 DURALUM - 600

  3.360.000 VND 4.000.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka DSB 70

  12.320.000 VND 15.790.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Teka DH 985 T

  11.590.000 VND 14.990.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Teka NC 985

  10.790.000 VND 13.900.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka DJE 90

  8.730.000 VND 10.650.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Teka DJ 650

  6.300.000 VND 9.700.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka DJE 60

  7.900.000 VND 9.680.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka NC 780

  10.900.000 VND 12.560.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka DH 985

  7.990.000 VND 11.990.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka DJ 950

  7.325.000 VND 10.500.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka DJ 750

  8.590.000 VND 10.190.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Bosch DHI665V

  13.090.000 VND 16.528.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Teka DH 785

  7.825.000 VND 10.750.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Teka DJE 70

  8.490.000 VND 9.999.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Teka DG3 70

  7.070.000 VND 10.980.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi kính cong Chefs EH R501E7

  5.500.000 VND 6.290.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Chefs EH-R107E7

  5.250.000 VND 6.190.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi kính vát Bosch DWK098G60

  29.900.000 VND 49.590.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi âm tủ DHI625R

  4.560.000 VND 10.000.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka DH2 90

  7.898.000 VND 12.150.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka DH2 70

  9.120.000 VND 11.699.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Bosch DWB097J50

  19.990.000 VND 31.820.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Bosch DFS067A50

  11.390.000 VND 14.300.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Bosch DWA09E651

  12.600.000 VND 19.068.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Bosch DWA07E651

  11.200.000 VND 17.628.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Bosch DWA06E651

  7.890.000 VND 11.230.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Bosch DWB09W651

  11.190.000 VND 14.350.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Bosch DWB06W651

  11.000.000 VND 11.500.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi áp tường Cata C-Glass90

  6.970.000 VND 8.200.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Abbaka AB-90PQ

  7.890.000 VND 9.251.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • MÁY HÚT MÙI TREO TƯỜNG AB-70PQ

  7.190.000 VND 9.210.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi ống khói Abbaka AB-889KM 70

  6.600.000 VND 7.500.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Abbaka AB-LUXURY 70

  4.490.000 VND 5.400.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Abbaka AB-LUXURY 90

  4.800.000 VND 5.600.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Taka TK-170EI

  5.320.000 VND 6.560.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Taka TK-190I

  5.730.000 VND 6.750.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Taka TK-190

  5.800.000 VND 7.600.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Abbaka AB-3388-90

  4.350.000 VND 5.350.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi ống khói Abbaka AB-DELUXE-90

  5.990.000 VND 6.800.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • MÁY HÚT MÙI TREO TƯỜNG ABBAKA AB-DELUXE 70

  5.600.000 VND 6.500.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • MÁY HÚT MÙI TREO TƯỜNG ABBAKA AB-688 TOUCH 70

  5.300.000 VND 6.500.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Siemens LC77BC532

  13.900.000 VND 18.600.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Siemens LC77BE532

  14.900.000 VND 20.600.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Siemens LC97BE532

  15.600.000 VND 20.600.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Siemens LC91BE552

  22.850.000 VND 29.800.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Bosch DWB098E51

  18.990.000 VND 23.648.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Bosch DWB067A50

  11.890.000 VND 16.480.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Bosch DIC043650

  32.690.000 VND 38.552.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Bosch DWB097A52

  12.890.000 VND 17.850.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Bosch DHI625T

  5.690.000 VND 7.520.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Bosch DWB07W651

  9.690.000 VND 12.448.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Bosch DHI923GSG

  9.450.000 VND 11.121.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Bosch DHI623GSG

  7.290.000 VND 8.100.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Cata SELENE 90

  10.540.000 VND 12.400.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Taka TK-170E

  4.200.000 VND 5.800.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Taka TK-1290M

  4.550.000 VND 6.950.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Taka TK-1270M

  4.400.000 VND 6.300.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Taka TK-1319i

  4.050.000 VND 5.050.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Taka TK-1317i

  4.000.000 VND 4.950.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Taka TK-170EI

  5.320.000 VND 6.650.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Taka TK-170i

  5.200.000 VND 6.650.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Taka TK-190LX

  9.800.000 VND 10.800.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi cata MIDAS 90

  8.070.000 VND 9.500.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi đảo CANZY CZ-ISO-90E-G1

  11.200.000 VND 14.600.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi độc lập Canzy CZ – 989

  19.300.000 VND 24.180.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi đảo Canzy CZ-350C

  11.200.000 VND 15.600.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Cata Sygma 90

  8.940.000 VND 10.520.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi cata Gamma Glass 700

  7.800.000 VND 9.190.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Bosch DIB091E51

  33.050.000 VND 54.630.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi đảo Bosch DIB098E50

  30.500.000 VND 44.400.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Cata Gamma Glass - 900

  8.500.000 VND 10.000.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Cata TF 2003 DURALUM - 900

  4.030.000 VND 4.800.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka NC2 70

  10.030.000 VND 12.859.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy hút mùi Chefs EH-R403E7/9

  5.500.000 VND 6.190.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi Bosch DWB09E750

  18.590.000 VND 26.950.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút mùi Bosch DHL755B

  7.990.000 VND 16.960.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka CNL1 2002

  4.790.000 VND 6.149.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka CNL1 9000

  8.390.000 VND 9.999.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka TL1 92

  5.070.000 VND 6.039.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka TL1 62

  3.590.000 VND 4.609.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka DEP 60

  4.370.000 VND 5.599.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka DEP 90

  6.260.000 VND 7.359.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka DEP 70

  5.500.000 VND 6.489.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka DVL 90

  21.589.000 VND 25.399.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Hút Mùi Teka DPL 90 ihood

  25.780.000 VND 33.099.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka DG3 90

  8.570.000 VND 13.189.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka DX 90

  31.500.000 VND 39.435.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka DU 90

  21.440.000 VND 27.489.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka CC 40

  27.550.000 VND 31.999.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka NC2 90

  10.790.000 VND 14.300.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Teka DG 70

  10.900.000 VND 12.850.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Cata C GLASS 700

  6.800.000 VND 8.000.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Cata TF 2003 DURALUM - 700

  3.780.000 VND 4.500.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Siemens LF457CA60

  36.800.000 VND 41.800.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Siemens LI46631

  13.328.000 VND 15.680.000 VND

  Tặng: Chảo rán

 • Máy Hút Mùi Siemens LI18030

  8.090.000 VND 8.900.000 VND

  Tặng: Chảo rán

Máy hút mùi cao cấp nhập khẩu tại siêu thị Bếp Đông Dương có gì nổi bật?

 

Máy hút mùi  hay máy khử mùi bếp là một trong những thiết bị quan trọng cho nhà bếp bạn phải nghĩ đến  đầu tiên khi dọn đến căn hộ mới ở chung cư hay khu tập thể. Với những căn hộ chung cư hoặc nhà bếp nhỏ có thiết kế phòng bếp thông với phòng khách, máy hút mùi sẽ giúp hạn chế tình trạng khách đang uống trà, cà phê bỗng nhiên được thưởng thức thêm hương vị cá rán, giả cầy,hành phi…

Nhất là ở thành phố, các hộ gia đình ở tập thể, nhà tư… đang dần chuyển sang máy hút mùi thay cho máy hút khói bởi máy hút khói vừa ồn vừa không đủ mạnh để loại bỏ mùi nấu nướng khỏi không gian nhà bếp lại vệ sinh lau chùi dầu mỡ bám vào rất khó khăn.Nhưng giữa vô số thương hiệu từ giá rẻ đến cao cấp, bạn nên chọn mua máy hút khử mùi nào cho vừa hiệu quả, vừa phù hợp với túi tiền?

Bếp Đông Dương chuyên nhập khẩu và phân phối máy hút mùi cao cấp của các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Châu Âu như Bosch, Siemens, Teka, Cata...Máy hút mùi nhập khẩu tiên tiến hơn sử dụng hệ thống điều khiển cảm ứng, có cảm biến nhiệt độ tự động bật quạt nếu nhiệt độ trên mặt bếp quá cao và tự động ngắt máy nếu nhiệt độ trở lại trạng thái bình thường, tái tạo ô-xy, bổ sung ô-xy cho phòng bếp, hẹn giờ (quá thời gian hẹn, máy sẽ tự động ngừng hoạt động)…Vỏ máy hút mùi thường có 2 dạng: thép không gỉ hoặc nhôm và sơn tĩnh điện. Vỏ sơn tĩnh điện trông bắt mắt nhưng được khuyên là trong môi trường nấu bếp nóng ẩm, nhiều dầu mỡ, muối thì dùng lâu dễ bị bong sơn. Do đó, máy hút mùi vỏ thép không gỉ được tiêu thụ nhiều hơn.

Bếp Đông Dương xin cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm máy hút mùi chính hãng tuyệt đối, giá cả tốt nhất thị trường, dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp nhất, cùng với đội ngũ tư vấn và chăm sóc khách hàng tận tình sẽ giúp quý khách có những lựa chọn hoàn hảo cho căn bếp của mình.

Tham khảo một số hãng máy hút mùi chất lượng cao : máy hút mùi Bosch , máy hút mùi Chefs

Quý khách có thể đặt hàng online qua số :  

Điện thoại: 04.3352.8868 - 3352.9699 - Mobile: 0936.916.918 - 0983.918.171

Hoặc đến với hệ thống showroom của bếp Đông Dương để xem và mua hàng.

Các đối tác lớn: