• Rổ để bát đĩa, inox hộp đáy bằng STB008V

  2.420.000 VND
 • Giá úp bát 2 tầng STUB6002T

  1.660.000 VND
 • Giá úp bát 2 tầng STUB7002T

  1.800.000 VND
 • Giá úp bát 2 tầng STUB8002T

  1.900.000 VND
 • Giá úp bát 2 tầng STUB9002T

  2.100.000 VND
 • Giá úp bát 3 tầng STUB6003T

  2.500.000 VND
 • Giá úp bát 3 tầng STUB7003T

  2.700.000 VND
 • Giá úp bát 3 tầng STUB8003T

  2.850.000 VND
 • Giá úp bát 3 tầng STUB9003T

  3.150.000 VND
 • Kệ kho 2 tầng di động lắp tủ trên STKD 600

  7.900.000 VND
 • Kệ kho 2 tầng di động lắp tủ trên STKD 700

  8.100.000 VND
 • Kệ kho 2 tầng di động lắp tủ trên STKD 800

  8.300.000 VND
 • Kệ kho 2 tầng di động lắp tủ trên STKD 900

  8.500.000 VND
 • Rổ để bát đĩa, inox hộp đáy bằng STB007V

  1.950.000 VND
 • Rổ để bát đĩa, inox hộp đáy bằng STB007U

  2.050.000 VND
 • Rổ để bát đĩa, inox hộp đáy bằng STB007Q

  2.150.000 VND
 • Rổ để bát đĩa, inox hộp đáy bằng STB007T

  2.250.000 VND
 • Rổ để bát đĩa, inox hộp đáy bằng STB008U

  2.941.400 VND
 • Rổ để bát đĩa, inox hộp đáy bằng STB008I

  2.568.400 VND
 • Rổ để bát đĩa, inox hộp đáy bằng STB008S

  2.568.400 VND
 • Rổ để bát đĩa, inox hộp đáy bằng STB008Q

  2.750.000 VND
 • Rổ để bát đĩa, inox hộp đáy bằng STB008T

  2.915.000 VND
 • Khay úp chén bát Hafele

  0 VND

Chia sẻ mạng xã hội

Các đối tác lớn: