• Chậu rửa bát Carysil WAL2 Snova

  Giá online: 6.935.460₫
  Giá thường: 7.077.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa bát Carysil TIP1

  Giá online: 9.262.960₫
  Giá thường: 9.452.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Topy 7038

  Giá online: 1.176.000₫
  Giá thường: 1.200.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Topy 7843AM

  Giá online: 1.205.400₫
  Giá thường: 1.230.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Topy 7641

  Giá online: 1.323.000₫
  Giá thường: 1.350.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Topy 7745A

  Giá online: 1.470.000₫
  Giá thường: 1.500.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Topy 8043

  Giá online: 1.832.600₫
  Giá thường: 1.870.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Topy 9245-B

  Giá online: 1.832.600₫
  Giá thường: 1.870.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Topy 9245A

  Giá online: 1.862.000₫
  Giá thường: 1.900.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Topy 9245C

  Giá online: 1.862.000₫
  Giá thường: 1.900.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Topy 9245HR

  Giá online: 1.960.000₫
  Giá thường: 2.000.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Topy 8648NN

  Giá online: 7.056.000₫
  Giá thường: 7.200.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Topy 9648A

  Giá online: 7.506.800₫
  Giá thường: 7.660.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Topy 8650HK

  Giá online: 11.564.000₫
  Giá thường: 11.800.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Topy 8246DP

  Giá online: 8.330.000₫
  Giá thường: 8.500.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Topy 11650 HD

  Giá online: 12.632.200₫
  Giá thường: 12.890.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Topy 12050TB

  Giá online: 8.330.000₫
  Giá thường: 8.500.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa hafele-HS-G8650

  Giá online: 8.428.000₫
  Giá thường: 8.600.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa hafale-HS-S7650

  Giá online: 8.820.000₫
  Giá thường: 9.000.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa inox hafale-HS-S11650

  Giá online: 5.782.000₫
  Giá thường: 5.900.000₫
  Giá rẻ
 • Bồn rửa chén bát Schock Typos N-200 Croma

  Giá online: 9.408.000₫
  Giá thường: 9.600.000₫
  Giá rẻ
 • Bồn rửa chén bát Schock Lithos N-200 Moonstone

  Giá online: 8.790.600₫
  Giá thường: 8.970.000₫
  Giá rẻ
 • Bồn rửa chén bát Schock Mono D-200 Rouge

  Giá online: 13.543.600₫
  Giá thường: 13.820.000₫
  Giá rẻ
 • Bồn rửa chén bát Schock Signus N-200

  Giá online: 13.181.000₫
  Giá thường: 13.450.000₫
  Giá rẻ
 • Bồn rửa chén bát Schock Horizont N-200

  Giá online: 15.239.000₫
  Giá thường: 15.550.000₫
  Giá rẻ
 • Bồn rửa chén bát Schock Primus D-200 Croma

  Giá online: 12.289.200₫
  Giá thường: 12.540.000₫
  Giá rẻ
 • Bồn rửa chén bát Schock Primus D-200 ( Màu Nero)

  Giá online: 12.289.200₫
  Giá thường: 12.540.000₫
  Giá rẻ
 • Bồn rửa chén bát Schock Primus N-200 (Crema)

  Giá online: 12.083.400₫
  Giá thường: 12.330.000₫
  Giá rẻ
 • Bồn rửa chén bát Schock Primus N-200

  Giá online: 12.083.400₫
  Giá thường: 12.330.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa Schock Formhaus D-200

  Giá online: 9.192.400₫
  Giá thường: 9.380.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa schock Campus N-200

  Giá online: 9.290.400₫
  Giá thường: 9.480.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Inox AMTS 10047DQ

  Giá online: 7.840.000₫
  Giá thường: 8.000.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Inox AMTS 10047AM

  Giá online: 5.880.000₫
  Giá thường: 6.000.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Inox AMTS 8648NN

  Giá online: 7.644.000₫
  Giá thường: 7.800.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa Franke 1 hố PZX610-79 R10

  Giá online: 10.486.000₫
  Giá thường: 10.700.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Franke LNX620B

  Giá online: 4.018.000₫
  Giá thường: 4.100.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Franke 2 hố Isis SSX620

  Giá online: 6.791.400₫
  Giá thường: 6.930.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Franke 2 hố Dragon DRX 620B

  Giá online: 6.948.200₫
  Giá thường: 7.090.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Franke 2 hố có bàn Neptune NPX 621

  Giá online: 20.094.900₫
  Giá thường: 20.505.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Franke 2 hố không bàn Neptune NPX 620

  Giá online: 18.937.520₫
  Giá thường: 19.324.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa bát Teka PREMIUM 2B

  Giá online: 6.370.000₫
  Giá thường: 6.500.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Cafe

  Giá online: 10.848.600₫
  Giá thường: 11.070.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Alu metallic

  Giá online: 10.848.600₫
  Giá thường: 11.070.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Blancozia 8s Anthracite

  Giá online: 10.848.600₫
  Giá thường: 11.070.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Blanco Median 8S

  Giá online: 9.653.000₫
  Giá thường: 9.850.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Alu Metallic

  Giá online: 10.143.000₫
  Giá thường: 10.350.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 White

  Giá online: 10.143.000₫
  Giá thường: 10.350.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Champagne

  Giá online: 10.143.000₫
  Giá thường: 10.350.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Coffee

  Giá online: 10.143.000₫
  Giá thường: 10.350.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Blanco ZIA 9 Anthracite

  Giá online: 10.143.000₫
  Giá thường: 10.350.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa AMTS 7745B

  Giá online: 3.430.000₫
  Giá thường: 3.500.000₫
  Giá rẻ
 • CHẬU RỬA INOX HAFELE ROSE HAI HỐ CÓ BÀN

  Giá online: 6.306.300₫
  Giá thường: 6.435.000₫
  Giá rẻ
 • CHẬU RỬA BÁT HAFELE ĐÁ GRANITE 2 HỐ MÀU VÀNG

  Giá online: 9.216.900₫
  Giá thường: 9.405.000₫
  Giá rẻ
 • CHẬU RỬA BÁT HAFELE ĐÁ GRANITE 2 HỐ MÀU TRẮNG

  Giá online: 9.216.900₫
  Giá thường: 9.405.000₫
  Giá rẻ
 • CHẬU RỬA BÁT HAFELE ĐÁ GRANITE 2 HỐ MÀU ĐEN

  Giá online: 10.196.900₫
  Giá thường: 10.405.000₫
  Giá rẻ
 • CHẬU RỬA BÁT HAFELE ĐÁ GRANITE 2 HỐ CÓ BÀN MÀU VÀNG

  Giá online: 9.702.000₫
  Giá thường: 9.900.000₫
  Giá rẻ
 • CHẬU RỬA HAFELE BÁT ĐÁ GRANITE 2 HỐ CÓ BÀN

  Giá online: 9.702.000₫
  Giá thường: 9.900.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát CARYSIL ENC2

  Giá online: 7.893.900₫
  Giá thường: 8.055.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Teka Stage 2B

  Giá online: 6.948.200₫
  Giá thường: 7.090.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa bát Blancopleon 9 Jasmine

  Giá online: 12.311.740₫
  Giá thường: 12.563.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa bát Blancopleon 9 Alu metallic

  Giá online: 12.311.740₫
  Giá thường: 12.563.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Blancomedian 9

  Giá online: 9.780.400₫
  Giá thường: 9.980.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Blancotipo 6s

  Giá online: 5.136.180₫
  Giá thường: 5.241.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Blancotipo xl 9

  Giá online: 5.597.760₫
  Giá thường: 5.712.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa bát Teka STAGE 80P 2B 1D

  Giá online: 9.800.000₫
  Giá thường: 10.000.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa TEKA STAGE 45 1B 1D

  Giá online: 5.125.400₫
  Giá thường: 5.230.000₫
  Giá rẻ
 • CHẬU RỬA TEKA PREMIUM 2B 1D

  Giá online: 7.596.960₫
  Giá thường: 7.752.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Hafele Bologna

  Giá online: 4.016.628₫
  Giá thường: 4.098.600₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Hafele Torino

  Giá online: 4.967.424₫
  Giá thường: 5.068.800₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa Hafele Paolo r

  Giá online: 11.137.700₫
  Giá thường: 11.365.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa Blancopleon 9 màu ghi

  Giá online: 12.308.800₫
  Giá thường: 12.560.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa Blancopleon 9 màu trắng

  Giá online: 12.308.800₫
  Giá thường: 12.560.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa Blancopleon 9 màu vàng nhạt

  Giá online: 12.308.800₫
  Giá thường: 12.560.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa Blancometra 9 màu ghi

  Giá online: 11.060.280₫
  Giá thường: 11.286.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa Blancometra 9 màu vàng nhạt

  Giá online: 11.642.400₫
  Giá thường: 11.880.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa Blancometra 9 màu trắng

  Giá online: 11.060.280₫
  Giá thường: 11.286.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa BLANCOZIA 8 S White

  Giá online: 10.848.600₫
  Giá thường: 11.070.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa Blancopleon 9 màu đen

  Giá online: 12.308.800₫
  Giá thường: 12.560.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa Blancometra 9 màu đen

  Giá online: 11.060.280₫
  Giá thường: 11.286.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa BLANCOZIA 8 S Champagne

  Giá online: 10.848.600₫
  Giá thường: 11.070.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa bát Blancotipo 8

  Giá online: 4.724.874₫
  Giá thường: 4.821.300₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa bát Blancotipo 8s

  Giá online: 5.336.100₫
  Giá thường: 5.445.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa bát Blancotipo xl 9

  Giá online: 5.598.054₫
  Giá thường: 5.712.300₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa bát Blancotipo xl 9s

  Giá online: 6.539.148₫
  Giá thường: 6.672.600₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa bát Carysil SAA1 Nera

  Giá online: 6.004.460₫
  Giá thường: 6.127.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa bát Carysil WAL1

  Giá online: 6.129.900₫
  Giá thường: 6.255.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa bát Carysil WAL2

  Giá online: 7.301.000₫
  Giá thường: 7.450.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa bát Carysil BEC2

  Giá online: 9.657.900₫
  Giá thường: 9.855.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa bát Carysil LAC1

  Giá online: 9.679.460₫
  Giá thường: 9.877.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa bát Carysil LAC2 Cafe

  Giá online: 8.820.000₫
  Giá thường: 9.000.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa bát Carysil VIA3

  Giá online: 7.395.570₫
  Giá thường: 7.546.500₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa bát Carysil VIC3

  Giá online: 7.893.900₫
  Giá thường: 8.055.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa bát Carysil JAC1

  Giá online: 9.728.460₫
  Giá thường: 9.927.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa bát Carysil ENC1

  Giá online: 9.657.900₫
  Giá thường: 9.855.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Cata CB 02

  Giá online: 6.811.000₫
  Giá thường: 6.950.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Cata C-2

  Giá online: 5.096.000₫
  Giá thường: 5.200.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Teka UNIVERSO 79 2B

  Giá online: 3.969.000₫
  Giá thường: 4.050.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Teka UNIVERSO 2B 1D

  Giá online: 4.606.000₫
  Giá thường: 4.700.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Teka CLASSIC 860.500.2B

  Giá online: 6.860.000₫
  Giá thường: 7.000.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Teka CLASSIC 2B 1D

  Giá online: 7.154.000₫
  Giá thường: 7.300.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Teka EXPRESSION 2B 86

  Giá online: 5.501.720₫
  Giá thường: 5.614.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu rửa bát Teka CUADRO 2B 1D

  Giá online: 9.555.000₫
  Giá thường: 9.750.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Teka CLASSIC 2½ B

  Giá online: 7.203.000₫
  Giá thường: 7.350.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Teka BE 40.40

  Giá online: 2.195.200₫
  Giá thường: 2.240.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Teka BE 2B 785

  Giá online: 6.556.200₫
  Giá thường: 6.690.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Teka BE 2B 845

  Giá online: 6.918.800₫
  Giá thường: 7.060.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Teka TEKUARS 2B 1D

  Giá online: 10.015.600₫
  Giá thường: 10.220.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Teka UNIVERSO 90 GT

  Giá online: 12.446.000₫
  Giá thường: 12.700.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Teka UNIVERSO 2B 1D GT

  Giá online: 12.485.200₫
  Giá thường: 12.740.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Teka iSink 95 DX

  Giá online: 24.342.220₫
  Giá thường: 24.839.000₫
  Giá rẻ
 • Chậu Rửa Bát Teka Cosmos 2B 1D

  Giá online: 10.042.060₫
  Giá thường: 10.247.000₫
  Giá rẻ

Chậu rửa , bồn rửa cao cấp nhập khẩu

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại chậu rửa bát cao cấp, với rất nhiều chất liệu khác nhau. Các dòng sản phẩm chậu rửa nhập khẩu từ các hãng nổi tiếng tại Đức, Tây Ban Nha, Italy như: Bosch,Teka,Fagor,Siemens ,..đang rất được ưa chuộng trên thị trường thiết bị bếp tại Việt Nam.Trong căn bếp chậu rửa bát là nơi được sử dụng nhiều nhất và là chỗ đứng thường xuyên của chị em với những công việc hàng ngày như cọ rửa dụng cụ nấu, chén đũa hoặc sơ chế thức ăn. Do vậy chậu rửa bát được chọn mua kỹ khi cần thay đổi hoặc xây dựng nhà mới mới sẽ tạo thêm hứng khởi khi bạn vào bếp.

Chậu rửa bát được làm bằng rất nhiều loại vật liệu khác nhau như: sứ, nhôm, thép không rỉ, đá, composite, gang tráng men… Phổ biến nhất hiện nay là thép không rỉ (inox), tạo cảm giác sạch sẽ, chịu va đập, dễ thay thế và nhiều kiểu dáng để lựa chọn.

Siêu thị Bếp Đông Dương chuyên nhập khẩu và phân phối chậu rửa của các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Châu Âu như Bosch, Siemens, Teka, Cata,Hafele....Bếp Đông Dương xin cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chính hãng tuyệt đối, giá cả tốt nhất thị trường, dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp nhất, cùng với đội ngũ tư vấn và chăm sóc khách hàng tận tình sẽ giúp quý khách có những lựa chọn hoàn hảo cho căn bếp của mình.

 

Quý khách có thể đặt hàng online qua số :

 

 Điện thoại: 04.3352.8868 - 3352.9699 - Mobile: 0936.916.918 - 0983.918.171

 

hoặc đến địa chỉ 248 Đường Láng và Số 1136 La Thành - Cầu Giấy - HN  để trực tiếp mua hàng. Dưới đây là danh sách các sản phẩm chậu rửa bát tại Bếp Đông Dương.

Chia sẻ mạng xã hội

Các đối tác lớn: